Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shaunaka Gita Lyrics in Tamil

From Mahabharata Vanaparva Adhyaya 2, shloka 15-48.

Shaunaka Geetaa in Tamil:

॥ ஶௌனககீ³தா ॥
॥ அத² ஶௌனககீ³தா ॥

ஶோகஸ்தா²னஸஹஸ்ராணி ப⁴யஸ்தா²னஶதானி ச ।
தி³வஸே தி³வஸே மூட⁴மாவிஶந்தி ந பண்டி³தம் ॥ 1 ॥

ந ஹி ஜ்ஞானவிருத்³தே⁴ஷு ப³ஹுதோ³ஷேஷு கர்மஸு ।
ஶ்ரேயோகா⁴திஷு ஸஜ்ஜந்தே பு³த்³தி⁴மந்தோ ப⁴வத்³விதா⁴꞉ ॥ 2 ॥

அஷ்டாங்கா³ம்ʼ பு³த்³தி⁴மாஹுர்யா ஸர்வாஶ்ரேயோவிகா⁴தினீம் ।
ஶ்ருதிஸ்ம்ருʼதிஸமாயுக்தாம்ʼ ராஜன்ஸா த்வய்யவஸ்தி²தா ॥ 3 ॥

அர்த²க்ருʼச்ச்²ரேஷு து³ர்கே³ஷு வ்யாபத்ஸு ஸ்வஜனஸ்ய ச ।
ஶாரீர மானஸைர்து³꞉கை²ர்னஸீத³ந்தி ப⁴வத்³விதா⁴꞉ ॥ 4 ॥

ஶ்ரூயதாம்ʼ சாபி⁴தா⁴ஸ்யாமி ஜனகேன யதா² புரா ।
ஆத்மவ்யவஸ்தா²னகரா கீ³தா꞉ ஶ்லோகா மஹாத்மனா ॥ 5 ॥

மனோதே³ஹஸமுத்தா²ப்⁴யாம்ʼ து³꞉கா²ப்⁴யாம்ʼ மர்தி³தம்ʼ ஜக³த் ।
தயோர்வ்யாஸஸமாஸாப்⁴யாம்ʼ ஶமோபாயமிமம்ʼ ஶ்ருணு ॥ 6 ॥

வ்யாதே⁴ரநிஷ்டஸம்ʼஸ்பர்ஶாச்ச்²ரமாதி³ஷ்டவிவர்ஜனாத் ।
து³꞉க²ம்ʼ சதுர்பி⁴꞉ ஶாரீரம்ʼ காரணை꞉ ஸம்ப்ரவர்ததே ॥ 7 ॥

ததா³தத்ப்ரதிகாராச்ச ஸததம்ʼ சாவிசிந்தனாத் ।
ஆதி⁴வ்யாதி⁴ப்ரஶமனம்ʼ க்ரியாயோக³த்³வயேன து ॥ 8 ॥

மதிமந்தோ ஹ்யதோ வைத்³யா꞉ ஶமம்ʼ ப்ராகே³வ குர்வதே ।
மானஸஸ்ய ப்ரியாக்²யானை꞉ ஸம்போ⁴கோ³பனயைர்ந்ருʼணாம் ॥ 9 ॥

மானஸேனஹி து³꞉கே²ன ஶரீரமுபதப்யதே ।
அயஸ்தப்தேன பிண்டே³ன கும்ப⁴ஸம்ʼஸ்த²மிவோத³கம் ॥ 10 ॥

மானஸம்ʼ ஶமயேத்தஸ்மாஜ்ஜ்ஞானேநாக்³னிமிவாம்பு³னா ।
ப்ரஶாந்தே மானஸே ஹ்யஸ்ய ஶாரீரமுபஶாம்யதி ॥ 11 ॥

மனஸோ து³꞉க²மூலம்ʼ து ஸ்னேஹ இத்யுபலப்⁴யதே ।
ஸ்னேஹாத்து ஸஜ்ஜதே ஜந்துர்து³꞉க²யோக³முபைதி ச ॥ 12 ॥

ஸ்னேஹமூலானி து³꞉கா²னி ஸ்னேஹஜானி ப⁴யானி ச ।
ஶோகஹர்ஷௌ ததா²யாஸ꞉ ஸர்வஸ்னேஹாத்ப்ரவர்ததே ॥ 13 ॥

ஸ்னேஹாத்³பா⁴வோ(அ)னுராக³ஶ்ச ப்ரஜஜ்ஞே விஷயே ததா² ।
அஶ்ரேயஸ்காவுபா⁴வேதௌ பூர்வஸ்தத்ர கு³ரு꞉ ஸ்ம்ருʼத꞉ ॥ 14 ॥

கோடராக்³நிர்யதா²ஶேஷம்ʼ ஸமூலம்ʼ பாத³பம்ʼ த³ஹேத் ।
த⁴ர்மார்தௌ² து ததா²(அ)ல்போபி ராக³தோ³ஷோ விநாஶயேத் ॥ 15 ॥

விப்ரயோகே³ன து த்யாகீ³ தோ³ஷத³ர்ஶீ ஸமாக³மே ।
விராக³ம்ʼ ப⁴ஜதே ஜந்துர்நிர்வைரோ நிரவக்³ரஹ꞉ ॥ 16 ॥

தஸ்மாத்ஸ்னேஹம்ʼ ந லிப்ஸேத மித்ரேப்⁴யோ த⁴னஸஞ்சயாத் ।
ஸ்வஶரீரஸமுத்த²ம்ʼ ச ஜ்ஞானேன விநிவர்தயேத் ॥ 17 ॥

ஜ்ஞானான்விதேஷு யுக்தேஷு ஶாஸ்த்ரஜ்ஞேஷு க்ருʼதாத்மஸு ।
ந தேஷு ஸஜ்ஜதே ஸ்னேஹ꞉ பத்³மபத்ரேஷ்விவோத³கம் ॥ 18 ॥

ராகா³பி⁴பூ⁴த꞉ புருஷ꞉ காமேன பரிக்ருʼஷ்யதே ।
இச்சா² ஸஞ்ஜாயதே தஸ்ய ததஸ்த்ருʼஷ்ணா விவர்த⁴தே ॥ 19 ॥

த்ருʼஷ்ணாஹி ஸர்வபாபிஷ்டா² நித்யோத்³வேக³கரீ ஸ்ம்ருʼதா ।
அத⁴ர்மப³ஹுலா சைவ கோ⁴ரா பாபானுப³ந்தி⁴னீ ॥ 20 ॥

யா து³ஸ்த்யஜா து³ர்மதிபி⁴ர்யா ந ஜீர்யதி ஜீர்யத꞉ ।
யோஸௌ ப்ராணாந்திகோ ரோக³ஸ்தாம்ʼ த்ருʼஷ்ணாம்ʼ த்யஜத꞉ ஸுக²ம் ॥ 21 ॥

அநாத்³யந்தா ஹி ஸா த்ருʼஷ்ணா அந்தர்தே³ஹக³தா ந்ருʼணாம் ।
விநாஶயதி பூ⁴தானி அயோநிஜ இவானல꞉ ॥ 22 ॥

யதை²த⁴꞉ ஸ்வஸமுத்தே²ன வஹ்னினா நாஶம்ருʼச்ச²தி ।
ததா²(அ)க்ருʼதாத்மா லோபே⁴ன ஸஹஜேன வினஶ்யதி ॥ 23 ॥

ராஜத꞉ ஸலிலாத³க்³னேஶ்சோரத꞉ ஸ்வஜநாத³பி ।
ப⁴யமர்த²வதாம்ʼ நித்யம்ʼ ம்ருʼத்யோ꞉ ப்ராணப்⁴ருʼதாமிவ ॥ 24 ॥

யதா² ஹ்யாமிஷமாகாஶே பக்ஷிபி⁴꞉ ஶ்வாபதை³ர்பு⁴வி ।
ப⁴க்ஷ்யந்தே ஸலிலே மத்ஸ்யைஸ்ததா² ஸர்வத்ர வித்தவான் ॥ 25 ॥

அர்த² ஏவ ஹி கேஷாஞ்சித³னர்த² ப⁴ஜதே ந்ருʼணாம் ।
அர்த² ஶ்ரேயஸி சாஸக்தோ ந ஶ்ரேயோ விந்த³தே நர꞉ ॥ 26 ॥

தஸ்மாத³ர்தா²க³மா꞉ ஸர்வே மனோமோஹவிவர்த⁴னா꞉ ।
கார்பண்யம்ʼ த³ர்பமானௌ ச ப⁴யமுத்³வேக³ ஏவ ச ॥ 27 ॥

அர்த²ஜானிம்ʼ விது³꞉ ப்ராஜ்ஞா து³꞉க²ன்யேதானி தே³ஹினாம் ।
அர்த²ஸ்யோத்பாத³னே சைவ பாலனே ச ததா²க்ஷயே ॥ 28 ॥

ஸஹந்தி ச மஹத்³து³꞉க²ம்ʼ க்⁴னந்தி சைவார்த²காரணாத் ।
அர்தா²த்³து³꞉க²ம்ʼ பரித்யக்தம்ʼ பாலிதாஶ்சைவ ஶத்ரவ꞉ ॥ 29 ॥

து³꞉கே²ன சாதி⁴க³ம்யந்தே தஸ்மாந்நாஶம்ʼ ந சிந்தயேத் ।
அஸந்தோஷபரா மூடா⁴꞉ ஸந்தோஷம்ʼ யாந்தி பண்டி³தா꞉ ॥ 30 ॥

அந்தோ நாஸ்தி பிபாஸாயா꞉ ஸந்தோஷ꞉ பரமம்ʼ ஸுக²ம் ।
தஸ்மாத்ஸந்தோஷமேவேஹ பரம்ʼ பஶ்யந்தி பண்டி³தா꞉ ॥ 31 ॥

அநித்யம்ʼ யௌவனம்ʼ ரூபம்ʼ ஜீவிதம்ʼ ரத்னஸஞ்சய꞉ ।
ஐஶ்வர்யம்ʼ ப்ரியஸம்ʼவாஸோ க்³ருʼத்³த்⁴யேத்தத்ர ந பண்டி³த꞉ ॥ 32 ॥

த்யஜேத ஸஞ்சயாம்ʼஸ்தஸ்மாத்தஜ்ஜான்க்லேஶான் ஸஹேத ச ।
ந ஹி ஸஞ்சயவான்கஶ்சித்³த்³ருʼஶ்யதே நிருபத்³ரவ꞉ ।
அதஶ்ச தா⁴ர்மிகை꞉ பும்பி⁴ரனீஹார்த²꞉ ப்ரஶஸ்யதே ॥ 33 ॥

த⁴ர்மார்த² யஸ்ய வித்தேஹா வரம்ʼ தஸ்ய நிரீஹதா ।
ப்ரக்ஷாலநாத்³தி⁴ பங்கஸ்ய ஶ்ரேயோ ந ஸ்பர்ஶனம்ʼ ந்ருʼணாம் ॥ 34 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ரைவம்ʼ ஸர்வேஷு ந ஸ்ப்ருʼஹாம்ʼ கர்துமர்ஹஸி ।
த⁴ர்மேண யதி³தே கார்ய விமுக்தேச்சோ² ப⁴வார்த²த꞉ ॥ 35 ॥

॥ இதி ஶௌனககீ³தா ஸமாப்தா ॥

Also Read:

shaunaka Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shaunaka Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top