Home / Ashtaka / Shri Narayanaguru's Vasudeva Ashtakam Lyrics in English

Shri Narayanaguru's Vasudeva Ashtakam Lyrics in English

Sri Vasudeva Ashtakam Lyrics in English:

॥ atha sri vasudevastakam ॥

sri vasudeva sarasiruhapancajanyakaumodakibhayanivaranacakrapane ।
sri vatsavatsa sakalamayamulanasin sri bhupate hara hare sakalamayam me ॥ 1॥

govinda gopasuta goganapalalola gopijanangakamaniyanijangasanga ।
godevivallabha mahesvaramukhyavandya sri bhupate hara hare sakalamayam me ॥ 2॥

nilalikesa paribhusitabarhibarha kalambudadyutikalayakalebarabha ।
vira svabhaktajanavatsala nirajaksa sri bhupate hara hare sakalamayam me ॥ 3॥

anandarupa janakanakapurvadundubhyanandasagara sudhakarasaukumarya ।
manapamanasamamanasa rajahamsa sri bhupate hara hare sakalamayam me ॥ 4॥

manjiramanjumanisinjitapadapadma kanjayataksa karunakara kanjanabha ।
sanjivanausadha sudhamaya sadhuramya sri bhupate hara hare sakalamayam me ॥ 5॥

kamsasuradvirada kesarivira ga़oravairakaramayavirodhakaraja saure ।
hamsadiramya sarasiruhapadamula sri bhupate hara hare sakalamayam me ॥ 6॥

samsarasankatavisankatakankataya sarvarthadaya sadayaya sanatanaya ।
saccinmayaya bhavate satatam namostu sri bhupate hara hare sakalamayam me ॥ 7॥

bhaktapriyaya bhavasokavinasanaya muktipradaya munivṛndanisevitaya ।
naktam divam bhagavate natirasmadiya sri bhupate hara hare sakalamayam me ॥ 8॥

॥ iti sri narayanaguruviracitam vasudevastakam sampurnam ॥

Add Comment

Click here to post a comment