Home / Ashtaka / Shri Siddha Sarayu Stotra Ashtakam Lyrics in Gujarati

Shri Siddha Sarayu Stotra Ashtakam Lyrics in Gujarati

Sri Siddhasarayustotrashtakam in Gujarati:

શ્રીસિદ્ધસરયૂસ્તોત્રાષ્ટકમ્
શ્રીરામનામમહિમાનમુદીરયન્તી
તદ્ધામ-સામ-ગુણ-ગૌરવમુદ્ગીરન્તી ।
આપૂર-પૂર-પરિપૂત-ગભીરઘોષા
દોષાટવી-વિઘટનં સરયૂસ્તનોતુ || ૧ ||

શ્રીભારતીય-વિજય-ધ્વજ-શૈલરાજ-
પ્રોડ્ડીયમાન-કલકેતન-કીર્તિવલ્લી ।
શ્રીમાનસોત્તરસરઃ-પ્રભવાદ્યશક્તિ-
ર્મૂર્તા નદીશતનુતા સરયૂર્વિભાતિ || ૨ ||

સાકેત-ગૌરવગિરઃ પરિબૃંહયન્તી
શ્રીરાઘવેન્દ્રમભિતઃકિલ દર્શયન્તી ।
ગઙ્ગાં ભૃગુપ્રવરતીર્થમનુસ્રવન્તી
ધન્યા પુનાતુ સરયૂર્ગિરિરાજકન્યા || ૩ ||

ઇક્ષ્વાકુમુખ્ય-રવિવંશ-સમર્ચિતાઙ્ઘ્રિ-
ર્દિવ્યાવદાત-જલરાશિ-લસત્પ્રવાહા ।
પાપૌઘ -કાનનઘટા -દહનપ્રભાવા
દારિદ્ર્ય-દુઃખ-દમની સરયૂર્ધિનોતુ || ૪ ||

ત્રૈલોક્યપુણ્યમિવ વિદ્રુતમેકનિષ્ઠં
નિસ્તન્દ્ર-ચન્દ્રકિરણામૃત-લોભનીયમ્ ।
સર્વાર્થદં સકલ-મઙ્ગલ-દાનદક્ષં
વન્દે પ્રવાહમતુલં લલિતં સરય્વાઃ || ૫ ||

નિત્યં સમસ્ત-જન-તાપહરં પવિત્રં
દેવાસુરાર્ચિતમુદગ્ર -સમગ્રધારમ્ ।
હારં હરેર્હરિણ-રેણુવિલાસકૂલં
શ્રીસારવં સલિલમુદ્ધમુપઘ્નમીડે || ૬ ||

વન્યાઃ સરિદ્-દ્રુમલતા-ગજ-વાજિ-સિંહા
હંસાઃ શુકા હરિણ-મર્કટ-કોલ-કીટાઃ ।
મત્સ્યા ભુજઙ્ગ-કમઠા અપિ સંશ્રિતાસ્ત્વાં
પૂજ્યા ભવન્તિ જગતાં મહિતા મહાર્હાઃ || ૭ ||

એકાદશીમથ મહાનવમીં ભજન્તો
દિવ્યાવગાહનરતા સમુપેત્ય ધીરાઃ ।
શ્રીજાનકીશચરણામ્બુજ -દત્તચિત્તા-
નાવર્તયન્તિ ભવમત્ર જલે સરય્વાઃ || ૮ ||

પુણ્યૈર્ધન્યૈર્વસિષ્ઠાદિભિરથ મુનિભિઃ સેવિતાં દિવ્યદેહાં
ગૌરાઙ્ગીં સ્વર્ણરત્નોજ્જ્વલ-પટલ-લસદ્-ભૂષણાખ્યાં દયાર્દ્રામ્ ।
શ્રીનાગેશાભિમુખ્યાં સુરવરઝરિણીં સર્વસિદ્ધિપ્રદાત્રીં
તોષ્ટયે બ્રહ્મરૂપ-પ્રકટિત-સરયૂં કોટિસૂર્ય-પ્રકાશામ્ || ૯ ||

દેવ્યાઃ સરય્વાઃ સ્તવનં સર્વમઙ્ગલ-મઙ્ગલમ્ ।
શ્રીરામેશ્વરયોઃ સદ્યો વશીકરણમુત્તમમ્ || ૧૦ ||

કાશીપીઠાધિનાથેન શઙ્કરાચાર્યભિક્ષુણા ।
મહેશ્વરેણ રચિતઃ સ્તવોઽયં સત્સુ રાજતામ્ || ૧૧ ||

ઇતિ કાશીપીઠાધીશ્વર-જગદ્ગુરુ શઙ્કરાચાર્ય-સ્વામિ-
શ્રીમહેશ્વરાનન્દસરસ્વતીવિરચિતં સિદ્ધસરયૂસ્તોત્રાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Add Comment

Click here to post a comment