Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shrrigala Gita Lyrics in Tamil

Shrrigala Geetaa in Tamil:

॥ ஶ்ருʼகா³லகீ³தா ॥

பீ⁴ஷ்மேண யுதி⁴ஷ்டி²ரம்ப்ரதி இதரனிபேத⁴பூர்வகம்ʼ ப்ரஜ்ஞாயா꞉
ஸுக²ஸாத⁴னதாயாம்ʼ ப்ரமாணதயா ஸ்ருʼகா³லகாஶ்யபஸம்ʼவாதா³னுவாத³꞉ ॥ 1 ॥

யுதி⁴ஷ்டி²ர உவாச । 0
பா³ந்த⁴வா꞉ கர்ம வித்தம்ʼ வா ப்ரஜ்ஞா வேஹ பிதாமஹ ।
நரஸ்ய கா ப்ரதிஷ்டா² ஸ்யாதே³தத்ப்ருʼஷ்டோ வத³ஸ்வ மே ॥ 1 ॥

பீ⁴ஷ்ம உவாச । 2
ப்ரஜ்ஞா ப்ரதிஷ்டா² பூ⁴தானாம்ʼ ப்ரஜ்ஞா லாப⁴꞉ பரோ மத꞉ ।
ப்ரஜ்ஞா நி꞉ஶ்ரேயஸீ லோகே ப்ரஜ்ஞா ஸ்வர்கோ³ மத꞉ ஸதாம் ॥ 2 ॥

ப்ரஜ்ஞயா ப்ராபிதார்தோ² ஹி ப³லிரைஶ்வர்யஸங்க்ஷயே ।
ப்ரஹ்லாதோ³ நமுசிர்மங்கிஸ்தஸ்யா꞉ கிம்ʼ வித்³யதே பரம் ॥ 3 ॥

அத்ராப்யுதா³ஹரந்தீமமிதிஹாஸம்ʼ புராதனம் ।
இந்த்³ரகாஶ்யபஸம்ʼவாத³ம்ʼ தந்நிபோ³த⁴ யுதி⁴ஷ்டி²ர ॥ 4 ॥

வைஶ்ய꞉ கஶ்சித்³ருʼஷிஸுதம்ʼ காஶ்யபம்ʼ ஸம்ʼஶிதவ்ரதம் ।
ரதே²ன பாதயாமாஸ ஶ்ரீமாந்த்³ருʼப்தஸ்தபஸ்வினம் ॥ 5 ॥

ஆர்த꞉ ஸ பதித꞉ க்ருத்³த⁴ஸ்த்யக்த்வா(ஆ)த்மானமதா²ப்³ரவீத் ।
மரிஷ்யாம்யத⁴னஸ்யேஹ ஜீவிதார்தோ² ந வித்³யதே ॥ 6 ॥

ததா² முமூர்ஷமாஸீனமகூஜந்தமசேதஸம் ।
இந்த்³ர꞉ ஸ்ருʼகா³லரூபேண ப³பா⁴ஷே க்ஷுப்³த⁴மானஸம் ॥ 7 ॥

மனுஷ்யயோனிமிச்ச²ந்தி ஸர்வபூ⁴தானி ஸர்வஶ꞉ ।
மனுஷ்யத்வே ச விப்ரத்வம்ʼ ஸர்வ ஏவாபி⁴னந்த³தி ॥ 8 ॥

மனுஷ்யோ ப்³ராஹ்மணஶ்சாஸி ஶ்ரோத்ரியஶ்சாஸி காஶ்யப ।
ஸுது³ர்லப⁴மவாப்யைதன்ன தோ³ஷான்மர்துமர்ஹஸி ॥ 9 ॥

ஸர்வே லாபா⁴꞉ ஸாபி⁴மானா இதி ஸத்யவதீ ஶ்ருதி꞉ ।
ஸந்தோஷணீயரூபோ(அ)ஸி லோபா⁴த்³யத³பி⁴மன்யஸே ॥ 10 ॥

அஹோ ஸித்³தா⁴ர்த²தா தேஷாம்ʼ யேஷாம்ʼ ஸந்தீஹ பாணய꞉ ।
[அதீவ ஸ்ப்ருʼஹயே தேஷாம்ʼ யேஷாம்ʼ ஸந்தீஹ பாணய꞉ ॥] 11 ॥

பாணிமத்³ப்⁴ய꞉ ஸ்ப்ருʼஹா(அ)ஸ்மாகம்ʼ யதா² தவ த⁴னஸ்ய வை ।
ந பாணிலாபா⁴த³தி⁴கோ லாப⁴꞉ கஶ்சன வித்³யதே ॥ 12 ॥

அபாணித்வாத்³வயம்ʼ ப்³ரஹ்மன்கண்டகம்ʼ நோத்³த⁴ராமஹே ।
ஜந்தூனுச்சாவசானங்கே³ த³ஶதோ ந கஷாம வா ॥ 13 ॥

அத² யேஷாம்ʼ புன꞉ பாணீ தே³வத³த்தௌ த³ஶாங்கு³லீ ।
உத்³த⁴ரந்தி க்ருʼமீனங்கா³த்³த³ஶதோ நிகஷந்தி ச ॥ 14 ॥

வர்ஷாஹிமாதபானாம்ʼ ச பரித்ராணானி குர்வதே ।
சேலமன்னம்ʼ ஸுக²ம்ʼ ஶய்யாம்ʼ நிவாதம்ʼ சோபபு⁴ஞ்ஜதே ॥ 15 ॥

அதி⁴ஷ்டா²ய ச கா³ம்ʼ லோகே பு⁴ஞ்ஜதே வாஹயந்தி ச ।
உபாயைர்ப³ஹுபி⁴ஶ்சைவ வஶ்யானாத்மனி குர்வதே ॥ 16 ॥

யே க²ல்வஜிஹ்வா꞉ க்ருʼபணா அல்பப்ராணா அபாணய꞉ ।
ஸஹந்தே தானி து³꞉கா²னி தி³ஷ்ட்யா த்வம்ʼ ந ததா² முனே ॥ 17 ॥

தி³ஷ்ட்யா த்வம்ʼ ந ஶ்ருʼகா³லோ வை ந க்ருʼமிர்ன ச மூஷக꞉ ।
ந ஸர்போ ந ச மண்டூ³கோ ந சான்ய꞉ பாபயோநிஜ꞉ ॥ 18 ॥

ஏதாவதா(அ)பி லாபே⁴ன தோஷ்டுமர்ஹஸி காஶ்யப ।
கிம்ʼ புனர்யோஸி ஸத்வானாம்ʼ ஸர்வேஷாம்ʼ ப்³ராஹ்மணோத்தம꞉ ॥ 19 ॥

இமே மாம்ʼ க்ருʼமயோ(அ)த³ந்தி யேஷாமுத்³த⁴ரணாய வை ।
நாஸ்தி ஶக்திரபாணித்வாத்பஶ்யாவஸ்தா²மிமாம்ʼ மம ॥ 20 ॥

அகார்யமிதி சைவேமம்ʼ நாத்மானம்ʼ ஸந்த்யஜாம்யஹம் ।
நாத꞉ பாபீயஸீம்ʼ யோனிம்ʼ பதேயமபராமிதி ॥ 21 ॥

மத்⁴யே வை பாபயோனீனாம்ʼ ஸ்ருʼகா³லீயாமஹம்ʼ க³த꞉ ।
பாபீயஸ்யோ ப³ஹுதரா இதோ(அ)ன்யா꞉ பாபயோனய꞉ ॥ 22 ॥

ஜாத்யைவைகே ஸுகி²தரா꞉ ஸந்த்யன்யே ப்⁴ருʼஶது³꞉கி²தா꞉ ।
நைகாந்தம்ʼ ஸுக²மேவேஹ க்வசித்பஶ்யாமி கஸ்யசித் ॥ 23 ॥

மனுஷ்யா ஹ்யாட்⁴யதாம்ʼ ப்ராப்ய ராஜ்யமிச்ச²ந்த்யனந்தரம் ।
ராஜ்யாத்³தே³வத்வமிச்ச²ந்தி தே³வத்வாதி³ந்த்³ரதாமபி ॥ 24 ॥

ப⁴வேஸ்த்வம்ʼ யத்³யபி த்வாட்⁴யோ ந ராஜா ந ச தை³வதம் ।
தே³வத்வம்ʼ ப்ராப்ய சேந்த்³ரத்வம்ʼ நைவ துஷ்யேஸ்ததா² ஸதி ॥ 25 ॥

ந த்ருʼப்தி꞉ ப்ரியலாபே⁴(அ)ஸ்தி த்ருʼஷ்ணா நாத்³பி⁴꞉ ப்ரஶாம்யதி ।
ஸம்ப்ரஜ்வலதி ஸா பூ⁴ய꞉ ஸமித்³பி⁴ரிவ பாவக꞉ ॥ 26 ॥

அஸ்த்யேவ த்வயி ஶோகோ(அ)பி ஹர்ஷஶ்சாபி ததா² த்வயி ।
ஸுக²து³꞉கே² ததா² சோபே⁴ தத்ர கா பரிதே³வனா ॥ 27 ॥

பரிச்சி²த்³யைவ காமானாம்ʼ ஸர்வேஷாம்ʼ சைவ கர்மணாம் ।
மூலம்ʼ பு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியக்³ராமம்ʼ ஶகுந்தானிவ பஞ்ஜரே ॥ 28 ॥

ந த்³விதீயஸ்ய ஶிரஸஶ்சே²த³னம்ʼ வித்³யதே க்வசித் ।
ந ச பாணேஸ்த்ருʼதீயஸ்ய யன்னாஸ்தி ந ததோ ப⁴யம் ॥ 29 ॥

ந க²ல்வப்யரஸஜ்ஞஸ்ய காம꞉ க்வசன ஜாயதே ।
ஸம்ʼஸ்பர்ஶாத்³த³ர்ஶநாத்³வாபி ஶ்ரவணாத்³வாபி ஜாயதே ॥ 30 ॥

ந த்வம்ʼ ஸ்மரஸி வாருண்யா லட்வாகானாம்ʼ ச பக்ஷிணாம் ।
தாப்⁴யாம்ʼ சாப்⁴யதி⁴கோ ப⁴க்ஷ்யோ ந கஶ்சித்³வித்³யதே க்வசித் ॥ 31 ॥

யானி சான்யானி பூ⁴தேஷு ப⁴க்ஷ்யபோ⁴ஜ்யானி காஶ்யப ।
யேஷாமபு⁴க்தபூர்வாணி தேஷாமஸ்ம்ருʼதிரேவ தே ॥ 32 ॥

அப்ராஶனமஸம்ʼஸ்பர்ஶமஸந்த³ர்ஶனமேவ ச ।
புருஷஸ்யைஷ நியமோ மன்யே ஶ்ரேயோ ந ஸம்ʼஶய꞉ ॥ 33 ॥

பாணிமந்தோ ப³லவந்தோ த⁴னவந்தோ ந ஸம்ʼஶய꞉ ।
மனுஷ்யா மானுஷைரேவ தா³ஸத்வமுபபாதி³தா꞉ ॥ 34 ॥

வத⁴ப³ந்த⁴பரிக்லேஶை꞉ க்லிஶ்யந்தே ச புன꞉ புன꞉ ।
தே க²ல்வபி ரமந்தே ச மோத³ந்தே ச ஹஸந்தி ச ॥ 35 ॥

அபரே பா³ஹுப³லின꞉ க்ருʼதவித்³யா மனஸ்வின꞉ ।
ஜுகு³ப்ஸிதாம்ʼ ச க்ருʼபணாம்ʼ பாபவ்ருʼத்திமுபாஸதே ॥ 36 ॥

உத்ஸஹந்தே ச தே வ்ருʼத்திமன்யாமப்யுபஸேவிதும் ।
ஸ்வகர்மணா து நியதம்ʼ ப⁴விதவ்யம்ʼ து தத்ததா² ॥ 37 ॥

ந புல்கஸோ ந சண்டா³ல ஆத்மானம்ʼ த்யக்துமிச்ச²தி ।
தயா துஷ்ட꞉ ஸ்வயா யோன்யா மாயாம்ʼ பஶ்யஸ்வ யாத்³ருʼஶீம் ॥ 38 ॥

த்³ருʼஷ்ட்வா குணீன்பக்ஷஹதான்மனுஷ்யாநாமயாவின꞉ ।
ஸுஸம்பூர்ண꞉ ஸ்வயா யோன்யா லப்³த⁴லாபோ⁴ஸி காஶ்யப ॥ 39 ॥

யதி³ ப்³ராஹ்மணதே³ஹஸ்தே நிராதங்கோ நிராமய꞉ ।
அங்கா³னி ச ஸமக்³ராணி ந ச லோகேஷு தி⁴க்க்ருʼத꞉ ॥ 40 ॥

ந கேனசித்ப்ரவாதே³ன ஸத்யேனைவாபஹாரிணா ।
த⁴ர்மாயோத்திஷ்ட² விப்ரர்ஷே நாத்மானம்ʼ த்யக்துமர்ஹஸி ॥ 41 ॥

யதி³ ப்³ரஹ்மஞ்ஶ்ருʼணோஷ்யேதச்ச்²ரத்³த³தா⁴ஸி ச மே வச꞉ ।
வேதோ³க்தஸ்யைவ த⁴ர்மஸ்ய ப²லம்ʼ முக்²யமவாப்ஸ்யஸி ॥ 42 ॥

ஸ்வாத்⁴யாயமக்³நிஸம்ʼஸ்காரமப்ரமத்தோ(அ)னுபாலய ।
ஸத்யம்ʼ த³மம்ʼ ச தா³னம்ʼ ச ஸ்பர்தி⁴ஷ்டா² மா ச கேனசித் ॥ 43 ॥

யே கேசன ஸ்வத்⁴யயனா꞉ ப்ராப்தா யஜனயாஜனம் ।
கத²ம்ʼ தே சானுஶோசேயுர்த்⁴யாயேயுர்வா(அ)ப்யஶோப⁴னம் ॥ 44 ॥

இச்ச²ந்தஸ்தே விஹாராய ஸுக²ம்ʼ மஹத³வாப்னுயு꞉ ।
யே(அ)னுஜாதா꞉ ஸுநக்ஷத்ரே ஸுதிதௌ² ஸுமுஹூர்தகே ।
யஜ்ஞதா³னப்ரஜேஹாயாம்ʼ யதந்தே ஶக்திபூர்வகம் ॥ 45 ॥

நக்ஷத்ரேஷ்வாஸுரேஷ்வன்யே து³ஸ்திதௌ² து³ர்முஹூர்தஜா꞉ ।
ஸம்பதந்த்யாஸுரீம்ʼ யோனிம்ʼ யஜ்ஞப்ரஸவவர்ஜிதா꞉ ॥ 46 ॥

அஹமாஸம்ʼ பண்டி³தகோ ஹைதுகோ வேத³னிந்த³க꞉ ।
ஆன்வீக்ஷிகீம்ʼ தர்கவித்³யாமனுரக்தோ நிரர்தி²காம் ॥ 47 ॥

ஹேதுவாதா³ன்ப்ரவதி³தா வக்தா ஸம்ʼஸத்ஸு ஹேதுமத் ।
ஆக்ரோஷ்டா சாதிவக்தா ச ப்³ரஹ்மவாக்யேஷு ச த்³விஜான் ॥ 48 ॥

நாஸ்திக꞉ ஸர்வஶங்கீ ச மூர்க²꞉ பண்டி³தமானிக꞉ ।
தஸ்யேயம்ʼ ப²லநிர்வ்ருʼத்தி꞉ ஸ்ருʼகா³லத்வம்ʼ மம த்³விஜ ॥ 49 ॥

அபி ஜாது ததா² தத்ஸ்யாத³ஹோராத்ரஶதைரபி ।
யத³ஹம்ʼ மானுஷீம்ʼ யோனிம்ʼ ஸ்ருʼகா³ல꞉ ப்ராப்னுயாம்ʼ புன꞉ ॥ 50 ॥

ஸந்துஷ்டஶ்சாப்ரமத்தஶ்ச யஜ்ஞதா³னதபோரத꞉ ।
ஜ்ஞேயம்ʼ ஜ்ஞாதா ப⁴வேயம்ʼ வை வர்ஜ்யம்ʼ வர்ஜயிதா ததா² ॥ 51 ॥

பீ⁴ஷ்ம உவாச । 52
தத꞉ ஸ முநிருத்தா²ய காஶ்யபஸ்தமுவாச ஹ ।
அஹோ ப³தாமி குஶலோ பு³த்³தி⁴மாம்ʼஶ்சேதி விஸ்மித꞉ ॥ 52 ॥

ஸமவைக்ஷத தம்ʼ விப்ரோ ஜ்ஞாநதீ³ர்கே⁴ண சக்ஷுஷா ।
த³த³ர்ஶ சைனம்ʼ தே³வானாம்ʼ தே³வமிந்த்³ரம்ʼ ஶசீபதிம் ॥ 53 ॥

தத꞉ ஸம்பூஜயாமாஸ காஶ்யபோ ஹரிவாஹனம் ।
அனுஜ்ஞாதஸ்து தேநாத² ப்ரவிவேஶ ஸ்வமாலயம் ॥ ॥ 54 ॥

இதி ஶ்ரீமன்மஹாபா⁴ரதே ஶாந்திபர்வணி மோக்ஷத⁴ர்மபர்வணி
அஷ்டஸப்தத்யதி⁴கஶததமோ(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 178 ॥

Mahabharata – Shanti Parva – Chapter Footnotes

5 ரதே²ன ரத²கா⁴தேன । வைஶ்ய꞉ கஶ்சித்³ருʼஷிம்ʼ தா³ந்தம்ʼ இதி
ட. பாட²꞉ ॥

6 ஆத்மானம்ʼ தை⁴ர்யம்ʼ த்யக்த்வா ॥

7 அகூஜந்தம்ʼ மூர்ச்ச²யா நி꞉ஶப்³த³ம் ॥

9 ஶ்ரோத்ரியோ(அ)தீ⁴ததே³வ꞉ । தோ³ஷாத் மௌட்⁴யாத் ॥

10 யத்ஸந்தோஷணீயம்ʼ ரூபம்ʼ த்வம்ʼ ஸ்வஸ்யா(அ)பி⁴மன்யஸே(அ)வமன்யஸே ॥

13 ந கஷாம ந நாஶயாம். 12-178-14 நிகஷந்தி கண்டூ³யனேன. ।
16 அதி⁴ஷ்டா²யாத்⁴யாஸ்ய । கா³ம்ʼ ப்ருʼதி²வீம். ப³லீவர்தா³தி³ வா. ஆத்மனி
ஆத்மபோ⁴க³நிமித்தம் ॥

17 அல்பப்ராணா அல்பப³லா꞉ ॥

20 அத³ந்தி த³ஶந்தி ॥

23 ஏகே தே³வாத்³யா꞉ । அன்யே பஶ்வாத்³யா꞉ ॥

25 யதி³ கதா³சித்³ப⁴வேஸ்ததா²பி ந துஷ்யேரிதி யோஜ்யம் ॥

28 காமாதீ³னாம்ʼ மூலம்ʼ பு³த்³தீ⁴ந்த்³ரியக்³ராமம்ʼ ஶகுந்தானிவ
ஶரீரபஞ்சரே பரிச்சி²த்³ய நிருத்⁴ய ஸ்தி²தஸ்ய ப⁴யம்ʼ நாஸ்தீத்யுத்தரேண
ஸம்ப³ந்த⁴꞉ ॥

31 வாருண்யா மத்³யஸ்ய லட்வாக்²யபக்ஷிமாஸஸ்ய ச । கர்மணி
ஷஷ்ட்²யௌ. த்வம்ʼ ந ஸ்மரஸி ப்³ராஹ்மணத்வேன தவ தத்³ரஸக்³ரஹாபா⁴வாத் ॥

32 யேஷாம்ʼ யான்யபு⁴க்தபூர்வாணி ॥

38 அஸந்துஷ்ட꞉ ஸ்வயா வ்ருʼத்த்யா மாயாம்ʼ ப்ரேக்ஷஸ்வ யாத்³ருʼஶீன் । இதி
டஃட².த². பாட²꞉ ॥

39 பக்ஷஹதானர்தா⁴ங்க³வாதாதி³னா நஷ்டான் । ஆமயாவினோரோகா³க்ராந்தான் ॥

41 ப்ரவாதே³ன கலங்கேன । அபஹாரிணா ஜாவிப்⁴ரம்ʼஶகரேண ॥

45 விஹாராய யதோ²சிதேன யஜ்ஞாதி³னா விஹர்தும் ॥

48 பண்டி³தக꞉ குத்ஸித꞉ பண்டி³த꞉ ஹேதுமதே³வ வக்தா ந ஶ்ருதிமத்
. ஆக்ரோஷ்டாபருஷவாக் ॥

49 ஸர்வஶங்கீ ஸ்வர்கா³த்³ருʼஷ்டாதி³ஸத்³பா⁴வே(அ)பி ஶங்காவான் ॥

54 ஹரிவாஹனமிந்த்³ரம் ॥

Also Read:

shrrigala Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Shrrigala Gita Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top