Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Aapad Udharana Hanumath Stotram Kannada

Hanumath Mangalashtakam Lyrics in Kannada

Click here to Read Hanuman Mangalashtakam Meaning in English: Sri Hanuman Mangala Ashtakam in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕಂ ॥ ವೈಶಾಖೇ ಮಾಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಯಾಂ ದಶಮ್ಯಾಂ ಮಂದವಾಸರೇ | ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪ್ರಭೂತಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಹನೂಮತೇ || ೧ || ಕರುಣಾರಸಪೂರ್ಣಾಯ ಫಲಾಪೂಪಪ್ರಿಯಾಯ ಚ | ಮಾಣಿಕ್ಯಹಾರಕಂಠಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಹನೂಮತೇ || ೨ || ಸುವರ್ಚಲಾಕಳತ್ರಾಯ ಚತುರ್ಭುಜಧರಾಯ ಚ | ಉಷ್ಟ್ರಾರೂಢಾಯ ವೀರಾಯ ಮಂಗಳಂ ಶ್ರೀಹನೂಮತೇ || ೩ || ದಿವ್ಯಮಂಗಳದೇಹಾಯ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ […]

Scroll to top