Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Abhilasha Ashtakam lyrics in Bengali

Home /

অভিলাষাষ্টকং Lyrics in Bengali: ॥ অথ অভিলাষাষ্টকম্ ॥ কদা পক্ষীন্দ্রাংসোপরি গতমজং কঞ্চনয়নম্ রমাসংশ্লিষ্টাংগং গগনরুচমাপীতবসনম্ । গদাশংখাম্ভোজারিবরমালোক্য সুচিরং গমিষ্যত্যেতন্মে ননু সফলতাং নেত্রয়ুগলম্ ॥ ১॥ কদা ক্ষীরাব্ধ্যন্তঃ সুরতরুবনান্তর্মণিময়ে সমাসীনং…