Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

akkalakotasvamI Samartha 108 NamavalI in Hindi

Akkalakotasvami 108 Names of Shri Swami Samarth in Hindi

॥ अक्कलकोटस्वामी समर्थाष्टोत्तरशतनामावली ॥ एका अनोळखी स्वामीभक्ताला जागृतावस्थेत श्रीस्वामी समर्थांनी सांगितलेली ही नामावली सर्व स्वामीभक्तांच्या प्रातःस्मरणीय नित्यपठणात यावी हा नामावलीच्या प्रकाशनामागचा हेतू आहे. श्रीस्वामी समर्थच तो सफल करतील असा दृढ विश्वास आहे. आपला, एक स्वामीभक्त (अमेरिका) अथ श्रीस्वामी समर्थ अष्टोत्तरशत नामावली ॥ 108 Names of Shri Swami Samarth in Hindi: अथ श्रीस्वामी समर्थ अष्टोत्तरशत नामावली […]

Scroll to top