Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Alara Chanchalamaina Annamacharya Sankeertana Telugu

Annamayya Keerthanas – Alara Chanchalamaina in Telugu

Alara Chanchalamaina Lyrics in Telugu: అలర చంచలమైన ఆత్మలందుండ నీ యలవాటు చేసె నీ వుయ్యాల | పలుమారు నుచ్ఛ్వాస పవనమందుండ నీ భావంబు దెలిపె నీ వుయ్యాల || ఉదాయాస్త శైలంబు లొనర కంభములైన వుడుమండలము మోచె నుయ్యాల | అదన ఆకాశపదము అడ్డౌదూలంబైన అఖిలంబు నిండె నీ వుయ్యాల || పదిలముగ వేదములు బంగారు చేరులై పట్టి వెరపై తోచె వుయ్యాల | వదలకిటు ధర్మదేవత పీఠమై మిగుల వర్ణింప నరుదాయె వుయ్యాల […]

Scroll to top