Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: alara chanchalamaina lyrics in Hindi

Annamayya Keerthana – Alara Chanchalamaina Lyrics in Hindi: अलर चञ्चलमैन आत्मलन्दुण्ड नी यलवाटु चेसे नी वुय्याल । पलुमारु नुच्छ्वास पवनमन्दुण्ड नी भावम्बु देलिपे नी वुय्याल ॥ उदायास्त…