Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

anaadi kalpeshvara stotram

Anaadi Kalpeshvara Stotram Lyrics in Malayalam | Malayalam Shlokas

Anaadi Kalpeshvara Stotram in Malayalam: ॥ അനാദി കല്പേശ്വര ॥ ശിവായ നമഃ ॥ അനാദികല്പേശ്വരസ്തോത്രം | കര്പൂരഗൗരോ ഭുജഗേന്ദ്രഹാരോ ഗങ്ഗാധരോ ലോകഹിതാവരഃ സഃ | സര്വേശ്വരോ ദേവവരോഽപ്യഘോരോ യോഽനാദികല്പേശ്വര ഏവ സോഽസൗ ॥ ൧ ॥ കൈലാസവാസീ ഗിരിജാവിലാസീ ശ്മശാനവാസീ സുമനോനിവാസീ | കാശീനിവാസീ വിജയപ്രകാശീ യോഽനാദികല്പേശ്വര ഏവ സോഽസൗ ॥ ൨ ॥ ത്രിശൂലധാരീ ഭവദുഃഖഹാരീ കന്ദര്പവൈരീ രജനീശധാരീ | കപര്ദധാരീ ഭജകാനുസാരീ യോഽനാദികല്പേശ്വര ഏവ സോഽസൗ ॥ ൩ ॥ ലോകാധിനാഥഃ […]

Anaadi Kalpeshvara Stotram Lyrics in Bengali

Anaadi Kalpeshvara Stotram in Bengali: ॥ অনাদি কল্পেশ্ৱর স্তোত্রম ॥ অনাদিকল্পেশ্ৱরস্তোত্রম | কর্পূরগৌরো ভুজগেন্দ্রহারো গঙ্গাধরো লোকহিতাৱরঃ সঃ | সর্ৱেশ্ৱরো দেৱৱরোঽপ্যঘোরো যোঽনাদিকল্পেশ্ৱর এৱ সোঽসৌ ॥ ১ ॥ কৈলাসৱাসী গিরিজাৱিলাসী শ্মশানৱাসী সুমনোনিৱাসী | কাশীনিৱাসী ৱিজযপ্রকাশী যোঽনাদিকল্পেশ্ৱর এৱ সোঽসৌ ॥ ২ ॥ ত্রিশূলধারী ভৱদুঃখহারী কন্দর্পৱৈরী রজনীশধারী | কপর্দধারী ভজকানুসারী যোঽনাদিকল্পেশ্ৱর এৱ সোঽসৌ ॥ ৩ ॥ লোকাধিনাথঃ প্রমথাধিনাথঃ কৈৱল্যনাথঃ […]

Anaadi Kalpeshvara Stotram Lyrics in Marathi

Anaadi Kalpeshvara Stotram in Marathi: ॥ अनादि कल्पेश्वर स्तोत्रम ॥ अनादिकल्पेश्वरस्तोत्रम । कर्पूरगौरो भुजगेन्द्रहारो गङ्गाधरो लोकहितावरः सः । सर्वेश्वरो देववरोऽप्यघोरो योऽनादिकल्पेश्वर एव सोऽसौ ॥ 1 ॥ कैलासवासी गिरिजाविलासी श्मशानवासी सुमनोनिवासी । काशीनिवासी विजयप्रकाशी योऽनादिकल्पेश्वर एव सोऽसौ ॥ 2 ॥ त्रिशूलधारी भवदुःखहारी कन्दर्पवैरी रजनीशधारी । कपर्दधारी भजकानुसारी योऽनादिकल्पेश्वर एव सोऽसौ ॥ 3 ॥ लोकाधिनाथः प्रमथाधिनाथः कैवल्यनाथः […]

Scroll to top