Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Anjaneya Ashtottara Shatanamavali Tamil

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Tamil

Sri Anjaneya Ashtottara Shatanama stotram in Tamil: ॥ ஶ்ரீமதா³ஞ்ஜனேயாஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் காலிகாரஹஸ்யத: ॥ ஆஞ்ஜனேயோ மஹாவீரோ ஹனுமான்மாருதாத்மஜ: । தத்வஜ்ஞானப்ரத:³ ஸீதாதே³வீமுத்³ராப்ரதா³யக: ॥ 1 ॥ அஶோகவனிகாச்சே²த்தா ஸர்வமாயாவிப⁴ஞ்ஜன: । ஸர்வப³ந்த⁴விமோக்தா ச ரக்ஷோவித்⁴வம்ஸகாரக: ॥ 2 ॥ பரவித்³யாபரீஹார: பரஶௌர்யவினாஶன: । பரமந்த்ரனிராகர்தா பரயந்த்ரப்ரபே⁴த³க: ॥ 3 ॥ ஸர்வக்³ரஹவினாஶீ ச பீ⁴மஸேனஸஹாயக்ருʼத் । ஸர்வது:³க²ஹர: ஸர்வலோகசாரீ மனோஜவ: ॥ 4 ॥ பாரிஜாதத்³ருமூலஸ்த:² ஸர்வமந்த்ரஸ்வரூபவான் । ஸர்வதந்த்ரஸ்வரூபீ ச ஸர்வயந்த்ராத்மகஸ்ததா² ॥ 5 […]

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in Tamil and Meaning

Hanuman Ashtottara Sata Namavali in Tamil: ஓம் ஶ்ரீ ஆஂஜநேயாய நமஃ ஓம் மஹாவீராய நமஃ ஓம் ஹநுமதே நமஃ ஓம் மாருதாத்மஜாய நமஃ ஓம் தத்த்வஜ்ஞாநப்ரதா3ய நமஃ ஓம் ஸீதாதே3வீமுத்3ராப்ரதா3யகாய நமஃ ஓம் அஶோகவநிகாச்சேத்ரே நமஃ ஓம் ஸர்வமாயாவிபஂ4ஜநாய நமஃ ஓம் ஸர்வப3ந்த4விமோக்த்ரே நமஃ ஓம் ரக்ஷோவித்4வம்ஸகாரகாயநமஃ ॥ 1௦ ॥ ஓம் வரவித்3யா பரிஹாராய நமஃ ஓம் பரஶௌர்ய விநாஶநாய நமஃ ஓம் பரமந்த்ர நிராகர்த்ரே நமஃ ஓம் பரமந்த்ர ப்ரபே4த3காய நமஃ […]

Scroll to top