Tag - Anjaneya Bhujanga stotram Bengali

Hanuman Stotras

Hanuman Bhujanga Stotram Lyrics in Bengali With Meaning

Hanumath Bhujanga Stotram Lyrics in Bengali: প্রপন্নানুরাগং প্রভাকাঞ্চনাভং জগদ্ভীতিশৌর্যং তুষারাদ্রিধৈর্যম্ । তৃণীভূতহেতিং রণোদ্যদ্বিভূতিং ভজে বায়ুপুত্রং...