Tag - Anjaneya Bhujanga stotram Kannada

Hanuman Stotras

Hanuman Bhujanga Stotram Lyrics in Kannada With Meaning

Hanumath Bhujanga Stotram Lyrics in Kannada: ॥ ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಭುಜಂಗ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ ಪ್ರಪನ್ನಾನುರಾಗಂ ಪ್ರಭಾಕಾಂಚನಾಭಂ ಜಗದ್ಭೀತಿಶೌರ್ಯಂ ತುಷಾರಾದ್ರಿಧೈರ್ಯಮ್ । ತೃಣೀಭೂತಹೇತಿಂ...