Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

annamacharya keerthanalu lyrics Hindi

Annamayya Keerthana – Nanati Bathuku in Hindi With Meaning

Nanati Brathuku was wrote by Annamacharya. Nanati Bathuku Lyrics in Hindi: नानाटि बतुकु नाटकमु कानक कन्नदि कैवल्यमु ॥ पुट्टुटयु निजमु, पोवुटयु निजमु नट्टनडिमी पनि नाटकमु । येट्टनेदुटि कलदी प्रपञ्चमु कट्ट गडपटिदि कैवल्यमु ॥ कुडिचेदन्नमु कोक चुट्टेडिदि नडुमन्त्रपु पनि नाटकमु । वोडि कट्टुकोनिन उभय कर्ममुलु गडि दाटिनपुडे कैवल्यमु ॥ तेगदु पापमु, तीरदु पुण्यमु नगि नगि कालमु […]

Scroll to top