Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Deva Devam Bhaje Lyrics Kannada

Annamayya Keerthana – Deva Devam Bhaje in Kannada With Meaning

Annamayya Keerthana – Deva Devam Bhaje Lyrics in Kannada: ದೇವ ದೇವಂ ಭಜೇ ದಿವ್ಯಪ್ರಭಾವಮ್ | ರಾವಣಾಸುರವೈರಿ ರಣಪುಂಗವಮ್ || ರಾಜವರಶೇಖರಂ ರವಿಕುಲಸುಧಾಕರಂ ಆಜಾನುಬಾಹು ನೀಲಾಭ್ರಕಾಯಮ್ | ರಾಜಾರಿ ಕೋದಂಡ ರಾಜ ದೀಕ್ಷಾಗುರುಂ ರಾಜೀವಲೋಚನಂ ರಾಮಚಂದ್ರಮ್ || ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಶರೀರಂ ಘನವಿ- ಶಾಲವಕ್ಷಂ ವಿಮಲ ಜಲಜನಾಭಮ್ | ತಾಲಾಹಿನಗಹರಂ ಧರ್ಮಸಂಸ್ಥಾಪನಂ ಭೂಲಲನಾಧಿಪಂ ಭೋಗಿಶಯನಮ್ || ಪಂಕಜಾಸನವಿನುತ ಪರಮನಾರಾಯಣಂ ಶಂಕರಾರ್ಜಿತ ಜನಕ ಚಾಪದಳನಮ್ | ಲಂಕಾ ವಿಶೋಷಣಂ ಲಾಲಿತವಿಭೀಷಣಂ ವೆಂಕಟೇಶಂ ಸಾಧು ವಿಬುಧ ವಿನುತಮ್ || […]

Scroll to top