Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Ekkuva Kulajudaina English Lyrics Tamil

Annamayya Keerthana – Ekkuva Kulajudaina in Tamil With Meaning

Annamayya Keerthana – Ekkuva Kulajudaina Lyrics in Tamil: எக்குவ குலஜுடைன ஹீன குலஜுடைன னிக்கமெரிகின மஹா னித்யுடே கனுடு || வேதமுலு சதிவியுனு விமுகுடை ஹரிபக்தி யாதரிம்சனி ஸோமயாஜி கம்டெ | ஏதியுனு லேனி குல ஹீனுடைனனு விஷ்ணு பாதமுலு ஸேவிம்சு பக்துடே கனுடு || பரம மகு வேதாம்த படன தொரிகியு ஸதா ஹரி பக்தி லேனி ஸன்யாஸி கம்டெ | ஸரவி மாலின அம்த்ய ஜாதி குலஜுடைன னரஸி விஷ்ணுனி வெதகு […]

Scroll to top