Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas garuda gamana garuda dhwaja Hindi Lyrics

Annamayya Keerthana – Garuda Gamana Garudadhvaja in Hindi With Meaning

Garuda Gamana Garuda Dhwaja Lyrics in Hindi: गरुड गमन गरुडध्वज नरहरि नमोनमो नमो ॥ कमलापति कमलनाभा कमलज जन्मकारणिक । कमलनयन कमलाप्तकुल नमोनमो हरि नमो नमो ॥ जलधि बन्धन जलधिशयन जलनिधि मध्य जन्तुकल । जलधिजामात जलधिगम्भीर हलधर नमो हरि नमो ॥ घनदिव्यरूप घनमहिमाङ्क घनघना घनकाय वर्ण । अनघ श्रीवेङ्कटाधिपतेहं नमो नमोहरि नमो नमो ॥ Annamayya Keerthana […]

Scroll to top