Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Itarulaku Ninu Telugu Lyrics

Annamayya Keerthana – Itarulaku Ninu in Telugu With Meaning

Annamayya Keerthana – Itarulaku Ninu Lyrics in Telugu: ఇతరులకు నిను నెరుగదరమా || సతతసత్యవ్రతులు సంపూర్ణమోహవిర- హితులెరుగుదురు నిను నిందిరారమణా || నారీకటాక్షపటునారాచభయరహిత- శూరులెరుగుదురు నిను జూచేటిచూపు | ఘొరసంసార సంకులపరిచ్ఛేదులగు- ధీరులెరుగుదురు నీదివ్యవిగ్రహము || రాగభోగవిదూర రంజితాత్ములు మహా- భాగులెరుగుదురు నిను బ్రణుతించువిధము | ఆగమోక్తప్రకారాభిగమ్యులు మహా- యోగులెరుగుదురు నీవుండేటివునికి || పరమభాగవత పదపద్మసేవానిజా- భరణు లెరుగుదురు నీపలికేటిపలుకు | పరగునిత్యానంద పరిపూర్ణమానస- స్థిరు లెరుగుదురు నిను దిరువేంకటేశ || Annamayya Keerthana […]

Scroll to top