Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Kamadhenuvide Hindi Lyrics

Annamayya Keerthana Kamadhenuvide Hindi With Meaning

Annamayya Keerthana – Kamadhenuvide lyrics in Hindi: कामधेनु विदे कल्पवृक्ष मिदे प्रामाण्यमु गल प्रपन्नुलकु ॥ हरिनामजपमे आभरणम्बुलु परमात्मुनिनुति परिमलमु । दरणिदरु पादसेवे भोगमु परमम्बेरिगिन प्रपन्नुलकु ॥ देवुनि ध्यानमु दिव्यान्नम्बुलु श्रीविभु भक्ते जीवनमु । आविष्णु कैङ्कर्यमे संसारमु पावनुलगु यी प्रपन्नुलकु ॥ येपुन श्रीवेङ्कटेशुडे सर्वमु दापै यितनि वन्दनमे विधि । कापुग शरणागतुले चुट्टालु पै पयि गेलिचिन प्रपन्नुलकु […]

Scroll to top