Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Annamayya Keerthanas Kanti Nakhilaanda Telugu Lyrics

Annamayya Keerthana – Kanti Nakhilaanda in Telugu

Annamayya Keerthana – Kanti Nakhilaanda Lyrics in Telugu: కంటి నఖిలాండ తతి కర్తనధికుని గంటి | కంటి నఘములు వీడుకొంటి నిజమూర్తి గంటి || మహనీయ ఘన ఫణామణుల శైలము గంటి | బహు విభవముల మంటపములు గంటి | సహజ నవరత్న కాంచన వేదికలు గంటి | రహి వహించిన గోపురములవె కంటి || పావనంబైన పాపవినాశము గంటి | కైవశంబగు గగన గంగ గంటి | దైవికపు పుణ్యతీర్థములెల్ల బొడగంటి | […]

Scroll to top