Tag - Attala SundaraAshtakam lyrics in Bengali

Ashtaka Shiva Stotram

Attala Sundara Ashtakam Lyrics in Bengali

Attala Sundara Ashtakam in Bengali: ॥ অট্টালসুন্দরাষ্টকম্ ॥ বিক্রমপাণ্ড্য উবাচ- কল্যাণাচলকোদণ্ডকান্তদোর্দণ্ডমণ্ডিতম্ । কবলীকৃতসংসারং কলয়েঽট্টালসুন্দরম্ ॥ ১ ॥...