Tag - Attala Sundarashtakam lyrics in Hindi

Ashtaka Shiva Stotram

Attala Sundara Ashtakam Lyrics in Hindi

Attala Sundara Ashtakam in Hindi: ॥ अट्टालसुन्दराष्टकम् ॥ विक्रमपाण्ड्य उवाच- कल्याणाचलकोदण्डकान्तदोर्दण्डमण्डितम् । कबलीकृतसंसारं कलयेऽट्टालसुन्दरम् ॥ १ ॥...