Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: attala sundarashtakam

aTTAlasundarAShTakam Lyrics in English: vikramapandya uvacha\- kalyanachalakodandakantadordandamanditam kabalikritasansaran kalayeattalasundaram || 1 || kalakutaprabhajalakalankikritakandharam kaladharan kalamaulin kalayeattalasundaram || 2 || kalakalan kalatitan kalavantan cha nishkalam kamalapatisanstutyan kalayeattalasundaram ||…