Tag - Bengali lyrics Shri Guru Paduka Panchakam 2

Panchaka

Shri Gurupadukapanchakam 2 Lyrics in Bengali

Shri Gurupadukapanchakam 2 Lyrics in Bengali: ॥ শ্রীগুরুপাদুকাপঞ্চকম্ ২ ॥ ওঁ নমো গুরুভ্যো গুরুপাদুকাভ্যো নমঃ পরেভ্যঃ পরপাদুকাভ্যঃ । আচার্য-সিদ্ধেশ্বর...