Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Bengali lyrics Shri Guru Paduka Panchakam 2

Home /

শ্রীগুরুপাদুকাপঞ্চকম্ ২ ওঁ নমো গুরুভ্যো গুরুপাদুকাভ্যো নমঃ পরেভ্যঃ পরপাদুকাভ্যঃ । আচার্য-সিদ্ধেশ্বর-পাদুকাভ্যো নমো নমঃ শ্রীগুরুপাদুকাভ্যঃ ॥ ১॥ ঐঙ্কার-হ্রীঙ্কার-রহস্যয়ুক্ত – শ্রীঙ্কার-গূঢার্থ-মহাবিভূত্যা । ওঙ্কার-মর্ম-প্রতিপাদিনীভ্যাং নমো নমঃ শ্রীগুরুপাদুকাভ্যাম্ ॥ ২॥ হোত্রাগ্নি-হোত্রাগ্নি-হবিষ্য-হোতৃ…