Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bengali Shri Gokulesh Ashtakam 4

Shri Gokulesha Ashtakam 4 Lyrics in Bengali | শ্রীগোকুলেশাষ্টকম্ ৪

শ্রীগোকুলেশাষ্টকম্ ৪ Lyrics in Bengali: উদ্ধর্তুং ধরণীতলে নিজবলেনৈব স্বকীয়াম্ জনান্ আবির্ভূয় তথা কৃপাপরবশঃ শ্রীবিঠ্ঠলেশালয়ে । য়ঃ শ্রীভাগবতস্য তত্ত্ববিবৃতেশ্চক্রে প্রবাহং বচঃ পীয়ূষৈরতিপোষণায় সততং শ্রীগোকুলেশোঽবতু ॥ ১॥ য়ঃ পুষ্টিমার্গগতভাববিভাবনৈকং দক্ষঃ সমক্ষমপি সন্নিধিসেবকানাম্ । য়ো জ্ঞানগূঢহৃদয়ঃ সদয়ঃ সদৈব সেবাসুখং মম তনোতু স গোকুলেশঃ ॥ ২॥ য়ঃ সেব্যঃ সততং সতাং নিজফলপ্রেপ্সাবদাবির্তনা- মাচার্যোদিতশুদ্ধপুষ্টিসুপথে নিত্যানুকম্পাধরঃ । য়দ্দৃষ্ট্যৈব হৃদন্ধকারনিচয়ো য়ায়াত্ক্ষণাত্ক্ষীণতা- মানন্দং মুহুরাতনোতু […]

Scroll to top