Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhadrakali Stutih Slokam Gujarati

Bhadrakali Stutih Lyrics in Gujarati | ભદ્રકાલીસ્તુતિઃ

ભદ્રકાલીસ્તુતિઃ Lyrics in Gujarati: બ્રહ્મવિષ્ણુ ઊચતુઃ – નમામિ ત્વાં વિશ્વકર્ત્રીં પરેશીં નિત્યામાદ્યાં સત્યવિજ્ઞાનરૂપામ્ । વાચાતીતાં નિર્ગુણાં ચાતિસૂક્ષ્માં જ્ઞાનાતીતાં શુદ્ધવિજ્ઞાનગમ્યામ્ ॥ ૧॥ પૂર્ણાં શુદ્ધાં વિશ્વરૂપાં સુરૂપાં દેવીં વન્દ્યાં વિશ્વવન્દ્યામપિ ત્વામ્ । સર્વાન્તઃસ્થામુત્તમસ્થાનસંસ્થા- મીડે કાલીં વિશ્વસમ્પાલયિત્રીમ્ ॥ ૨॥ માયાતીતાં માયિનીં વાપિ માયાં ભીમાં શ્યામાં ભીમનેત્રાં સુરેશીમ્ । વિદ્યાં સિદ્ધાં સર્વભૂતાશયસ્થા- મીડે કાલીં વિશ્વસંહારકર્ત્રીમ્ ॥ ૩॥ નો તે […]

Scroll to top