Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bharatagraja Ashtakam Punjabi lyrics

Bharatagraja Ashtakam Lyrics in Punjabi | ਭਰਤਾਗ੍ਰਜਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਭਰਤਾਗ੍ਰਜਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਸ਼੍ਰੀਭਰਤਾਗ੍ਰਜਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ ਹੇ ਜਾਨਕੀਸ਼ ਵਰਸਾਯਕਚਾਪਧਾਰਿਨ੍ ਹੇ ਵਿਸ਼੍ਵਨਾਥ ਰਘੁਨਾਯਕ ਦੇਵ-ਦੇਵ। ਹੇ ਰਾਜਰਾਜ ਜਨਪਾਲਕ ਧਰ੍ਮਪਾਲ ਤ੍ਰਯਸ੍ਵ ਨਾਥ ਭਰਤਾਗ੍ਰਜ ਦੀਨਬਨ੍ਧੋ॥੧॥ ਹੇ ਸਰ੍ਵਵਿਤ੍ ਸਕਲਸ਼ਕ੍ਤਿਨਿਧੇ ਦਯਾਬ੍ਧੇ ਹੇ ਸਰ੍ਵਜਿਤ੍ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮਨੁਤ ਪ੍ਰਵੀਰ। ਹੇ ਪੂਰ੍ਣਚਨ੍ਦ੍ਰਵਿਮਲਾਨਨਂ ਵਾਰਿਜਾਕ੍ਸ਼ ਤ੍ਰਯਸ੍ਵ ਨਾਥ ਭਰਤਾਗ੍ਰਜ ਦੀਨਬਨ੍ਧੋ॥੨॥ ਹੇ ਰਾਮ ਬਦ੍ਧਵਰੁਣਾਲਯ ਹੇ ਖਰਾਰੇ ਹੇ ਰਾਵਣਾਨ੍ਤਕ ਵਿਭੀਸ਼ਣਕਲ੍ਪਵਕ੍ਸ਼। ਹੇ ਪਹ੍ਨਜੇਨ੍ਦ੍ਰ ਸ਼ਿਵਵਨ੍ਦਿਤਪਾਦਪਹ੍ਨ ਤ੍ਰਯਸ੍ਵ ਨਾਥ ਭਰਤਾਗ੍ਰਜ ਦੀਨਬਨ੍ਧੋ॥੩॥ ਹੇ ਦੋਸ਼ਸ਼ੂਨ੍ਯ ਸੁਗੁਣਾਰ੍ਣਵਦਿਵ੍ਯਦੇਹਿਨ੍ ਹੇਸਰ੍ਵਕਤ੍ ਸਕਲਹਚ੍ਚਿਦਚਿਦ੍ਵਿਸ਼ਿਸ਼੍ਟ। […]

Scroll to top