Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Bharatagrajashtakam lyrics in Gujarati

ભરતાગ્રજાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati: શ્રીભરતાગ્રજાષ્ટકમ્ હે જાનકીશ વરસાયકચાપધારિન્ હે વિશ્વનાથ રઘુનાયક દેવ-દેવ। હે રાજરાજ જનપાલક ધર્મપાલ ત્રયસ્વ નાથ ભરતાગ્રજ દીનબન્ધો॥૧॥ હે સર્વવિત્ સકલશક્તિનિધે દયાબ્ધે હે સર્વજિત્ પરશુરામનુત…