Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: bhavabhagnjana stotram

Home /

ભવભઞ્જન સ્તોત્રમ Lyrics in Gujarati: રદચ્છદાધઃ કૃતબિમ્બગર્વઃ પદપ્રણમ્રાહિતસર્વવિદ્યઃ | કૈલાસશ્રૃઙ્ગાદૃતનિત્યવાસો ધુનોતુ શીઘ્રં ભવબન્ધમીશઃ ||૧|| રાકાશશાઙ્કપ્રતિમાનકન્તિઃ કોકાહિતપ્રોલ્લસદુત્તમાઙ્ગ | શૈલેન્દ્રજાલિઙ્ગિતવામભાગી ધુનોતુ શીઘ્રં ભવબન્ધમીશઃ ||૨|| ય ઇદં પરમં સ્તોત્રં ભવભઞ્જનનામકમ…

ഭവഭഞ്ജന സ്തോത്രം Lyrics in Malayalam: രദച്ഛദാധഃകൃതബിംബഗര്വഃ പദപ്രണമ്രാഹിതസര്വവിദ്യഃ | കൈലാസശ്രൃങ്ഗാദൃതനിത്യവാസോ ധുനോതു ശീഘ്രം ഭവബന്ധമീശഃ ||൧|| രാകാശശാങ്കപ്രതിമാനകന്തിഃ കോകാഹിതപ്രോല്ലസദുത്തമാംഗ | ശൈലേന്ദ്രജാലിംഗിതവാമഭാഗീ ധുനോതു ശീഘ്രം ഭവബന്ധമീശഃ ||൨|| യ ഇദം പരമം സ്തോത്രം ഭവഭഞ്ജനനാമകം |…

భవభఞ్జన స్తోత్రమ్ Lyrics in Telugu: రదచ్ఛదాధః కృతబిమ్బగర్వః పదప్రణమ్రాహితసర్వవిద్యః | కైలాసశ్రృఙ్గాదృతనిత్యవాసో ధునోతు శీఘ్రం భవబన్ధమీశః ||౧|| రాకాశశాఙ్కప్రతిమానకన్తిః కోకాహితప్రోల్లసదుత్తమాఙ్గ | శైలేన్ద్రజాలిఙ్గితవామభాగీ ధునోతు శీఘ్రం భవబన్ధమీశః ||౨|| య ఇదం పరమం స్తోత్రం భవభఞ్జననామకమ్…

ভৱভঞ্জন স্তোত্রম Lyrics in Bengali: রদচ্ছদাধঃ কৃতবিম্বগর্ৱঃ পদপ্রণম্রাহিতসর্ৱৱিদ্যঃ | কৈলাসশ্রৃঙ্গাদৃতনিত্যৱাসো ধুনোতু শীঘ্রং ভৱবন্ধমীশঃ ||১|| রাকাশশাঙ্কপ্রতিমানকন্তিঃ কোকাহিতপ্রোল্লসদুত্তমাঙ্গ | শৈলেন্দ্রজালিঙ্গিতৱামভাগী ধুনোতু শীঘ্রং ভৱবন্ধমীশঃ ||২|| য ইদং পরমং স্তোত্রং ভৱভঞ্জননামকম…

भवभञ्जन स्तोत्रम Lyrics in Marathi: रदच्छदाधः कृतबिम्बगर्वः पदप्रणम्राहितसर्वविद्यः । कैलासश्रृङ्गादृतनित्यवासो धुनोतु शीघ्रं भवबन्धमीशः ॥ 1 ॥ राकाशशाङ्कप्रतिमानकन्तिः कोकाहितप्रोल्लसदुत्तमाङ्ग । शैलेन्द्रजालिङ्गितवामभागी धुनोतु शीघ्रं भवबन्धमीशः ॥ 2 ॥ य…