Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Bhavayami Gopalabalam Annamayya Keerthana Lyrics Telugu

Annamayya Keerthana – Bhavayami Gopalabalam in Telugu With Meaning

Bhavayami Gopalabalam was wrote by Annamacharya. Bhavayami Gopalabalam Lyrics in Telugu: భావయామి గోపాలబాలం మన- స్సేవితం తత్పదం చింతయేహం సదా || కటి ఘటిత మేఖలా ఖచితమణి ఘంటికా- పటల నినదేన విభ్రాజమానమ్ | కుటిల పద ఘటిత సంకుల శింజితేనతం చటుల నటనా సముజ్జ్వల విలాసమ్ || నిరతకర కలిత నవనీతం బ్రహ్మాది సుర నికర భావనా శోభిత పదమ్ | తిరువేంకటాచల స్థితమ్ అనుపమం హరిం పరమ పురుషం గోపాలబాలమ్ […]

Scroll to top