Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Chitamani Parshwanath Stotra lyrics in Gujarati

Chintamani Parshvanatha Stavanam Lyrics in Gujarati | ચિન્તામણિપાર્શ્વનાથસ્તવનમ્

ચિન્તામણિપાર્શ્વનાથસ્તવનમ્ Lyrics in Gujarati: શ્રીશારદાઽઽધારમુખારવિન્દં સદાઽનવદ્યં નતમૌલિપાદમ્ । ચિન્તામણિં ચિન્તિતકામરૂપં પાર્શ્વપ્રભું નૌમિ નિરસ્તપાપમ્ ॥ ૧॥ નિરાકૃતારાતિકૃતાન્તસઙ્ગં સન્મણ્ડલીમણ્ડિતસુન્દરાઙ્ગમ્ । ચિન્તામણિં ચિન્તિતકામરૂપં પાર્શ્વપ્રભું નૌમિ નિરસ્તપાપમ્ ॥ ૨॥ શશિપ્રભારીતિયશોનિવાસં સમાધિસામ્રાજ્યસુખાવભાસમ્ । ચિન્તામણિં ચિન્તિતકામરૂપં પાર્શ્વપ્રભું નૌમિ નિરસ્તપાપમ્ ॥ ૩॥ અનલ્પકલ્યાણસુધાબ્ધિચન્દ્રં સભાવલીસૂનસુભાવકેન્દ્રમ્ । ચિન્તામણિં ચિન્તિતકામરૂપં પાર્શ્વપ્રભું નૌમિ નિરસ્તપાપમ્ ॥ ૪॥ કરાકલ્પાન્તનિવારકારં કારુણ્યપુણ્યાકરશાન્તિસારમ્ । ચિન્તામણિં ચિન્તિતકામરૂપં પાર્શ્વપ્રભું નૌમિ નિરસ્તપાપમ્ ॥ ૫॥ […]

Scroll to top