Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Devi Mahatmyam or Durga Saptashati Hindi

Home /

Devi Stotram – Devi Mahatmyam Argala Stotram Lyrics in Hindi: अस्यश्री अर्गला स्तोत्र मन्त्रस्य विष्णुः ऋषिः। अनुष्टुप्छन्दः। श्री महालक्षीर्देवता। मन्त्रोदिता देव्योबीजं। नवार्णो मन्त्र शक्तिः। श्री सप्तशती मन्त्रस्तत्वं…