Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Durga Ashtottara Shatanamavali

108 Durga Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu

Durga Ashtottara Shatanamavali Lyrics in Telugu: ఓం దుర్గాయై నమః ఓం శివాయై నమః ఓం మహాలక్ష్మ్యై నమః ఓం మహాగౌర్యై నమః ఓం చండికాయై నమః ఓం సర్వఙ్ఞాయై నమః ఓం సర్వాలోకేశ్యై నమః ఓం సర్వకర్మ ఫలప్రదాయై నమః ఓం సర్వతీర్ధ మయాయై నమః ఓం పుణ్యాయై నమః || 10 || ఓం దేవ యోనయే నమః ఓం అయోనిజాయై నమః ఓం భూమిజాయై నమః ఓం నిర్గుణాయై నమః ఓం […]

Scroll to top