Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: dvadashajyothirlinga smaranam

Home /

দ্ৱাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ স্মরণম Lyrics in Bengali: দ্ৱাদশজ্যোতির্লিঙ্গস্মরণম সৌরাষ্ট্রে সোমনাথং চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জুনম | উজ্জযিন্যাং মহাকালমোঙ্কারমমলেশ্ৱরম ||১|| পরল্যাং ৱৈদ্যনাথং চ ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম | সেতুবন্ধে তু রামেশং নাগেশং দারুকাৱনে…

द्वादश ज्योतिर्लिङ्ग स्मरणम Lyrics in Marathi: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम । उज्जयिन्यां महाकाळमोङ्कारममलेश्वरम ॥ 1 ॥ परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम । सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं…