Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views : Ad Clicks :Ad Views :

Tag: Gaja Vahanam

15 February 2015 Srinivasa Mangapuram, Tirupati: On the sixth day of Srivari Brahmotsavam at Srinivasa Mangapuram temple, Lord Kalyana Venkateswara charmed the devotees on Gaja Vahanam on…