Tag - Gaja Vahanam

Information

Gaja Vahanam

15 February 2015 Srinivasa Mangapuram, Tirupati: On the sixth day of Srivari Brahmotsavam at Srinivasa Mangapuram temple, Lord Kalyana Venkateswara charmed the...