Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ganapathi Ashtottara Sata Nama Stotram

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Hindi

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Hindi : विनायको विघ्नराजो गौरीपुत्रो गणेश्वरः । स्कन्दाग्रजोव्ययः पूतो दक्षो‌உध्यक्षो द्विजप्रियः ॥ 1 ॥ अग्निगर्वच्छिदिन्द्रश्रीप्रदो वाणीप्रदो‌உव्ययः सर्वसिद्धिप्रदश्शर्वतनयः शर्वरीप्रियः ॥ 2 ॥ सर्वात्मकः सृष्टिकर्ता देवोनेकार्चितश्शिवः । शुद्धो बुद्धिप्रियश्शान्तो ब्रह्मचारी गजाननः ॥ 3 ॥ द्वैमात्रेयो मुनिस्तुत्यो भक्तविघ्नविनाशनः । एकदन्तश्चतुर्बाहुश्चतुरश्शक्तिसंयुतः ॥ 4 ॥ लम्बोदरश्शूर्पकर्णो हरर्ब्रह्म विदुत्तमः । कालो ग्रहपतिः कामी सोमसूर्याग्निलोचनः […]

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Bengali

Ganesha Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Bengali: বিনায়কো বিঘ্নরাজো গৌরীপুত্রো গণেশ্বরঃ | স্কংদাগ্রজোব্য়য়ঃ পূতো দক্ষো‌உধ্য়ক্ষো দ্বিজপ্রিয়ঃ || 1 || অগ্নিগর্বচ্ছিদিংদ্রশ্রীপ্রদো বাণীপ্রদো‌உব্য়য়ঃ সর্বসিদ্ধিপ্রদশ্শর্বতনয়ঃ শর্বরীপ্রিয়ঃ || 2 || সর্বাত্মকঃ সৃষ্টিকর্তা দেবোনেকার্চিতশ্শিবঃ | শুদ্ধো বুদ্ধিপ্রিয়শ্শাংতো ব্রহ্মচারী গজাননঃ || 3 || দ্বৈমাত্রেয়ো মুনিস্তুত্য়ো ভক্তবিঘ্নবিনাশনঃ | একদংতশ্চতুর্বাহুশ্চতুরশ্শক্তিসংয়ুতঃ || 4 || লংবোদরশ্শূর্পকর্ণো হরর্ব্রহ্ম বিদুত্তমঃ | কালো গ্রহপতিঃ কামী সোমসূর্য়াগ্নিলোচনঃ || […]

Scroll to top