Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Hanumath Mangalashtakam Text in Hindi

Sri Anjaneya Mangalashtakam Lyrics in Hindi

Sri Anjaneya Mangalashtakam Lyrics in Hindi: ॥ श्री आञ्जनेयमङ्गलाष्टकम् ॥ कपिश्रेष्ठाय शूराय सुग्रीवप्रियमन्त्रिणे । जानकीशोकनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ १ ॥ मनोवेगाय उग्राय कालनेमिविदारिणे । लक्ष्मणप्राणदात्रे च आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ २ ॥ महाबलाय शान्ताय दुर्दण्डीबन्धमोचन । मैरावणविनाशाय आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ ३ ॥ पर्वतायुधहस्ताय राक्षःकुलविनाशिने । श्रीरामपादभक्ताय आञ्जनेयाय मङ्गलम् ॥ ४ ॥ विरक्ताय सुशीलाय रुद्रमूर्तिस्वरूपिणे । ऋषिभिस्सेवितायास्तु […]

Scroll to top