Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Janaki Panchakam lyrics in Gujarati

Janakipanchakam Lyrics in Gujarati ॥ જાનકીપઞ્ચકમ્ ॥

॥ જાનકીપઞ્ચકમ્ ॥ માતૃકે સર્વવિશ્વૈકધાત્રીં ક્ષમાં ત્વાં સુધાં શીતલાં પુત્રપુત્રીનુતામ્ । સ્નેહવાત્સલ્યધારાયુતાં જાનકીં તાં નમામીશ્વરીં માતરં પ્રેમદામ્ ॥ ૧॥ નૂપુરાનન્દદાં કિઙ્કણીમેખલાં શાતકુમ્ભાઙ્ગદાં હારરત્નાકરામ્ । કુણ્ડલાભૂષણાં મૌલિહીરોજ્જ્વલાં તાં નમામીશ્વરીં માતરં પ્રેમદામ્ ॥ ૨॥ મેઘવૃન્દાલકાં મન્દહાસપ્રભાં કાન્તિગેહાક્ષિણી સ્વર્ણવર્ણાશ્રયામ્ । રક્તબિમ્બાધરાં શ્રીમુખીં સુન્દરીં તાં નમામીશ્વરીં માતરં પ્રેમદામ્ ॥ ૩॥ પદ્મમાલાધરાં પદ્મપુષ્પારિતાં પદ્યવર્ણામ્બરાં પાણિપદ્માશ્રયામ્ । પદ્મપીઠસ્થિતાં પાદપદ્માવૃતાં તાં નમામીશ્વરીં […]

Scroll to top