Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :

Tag: Janaki Panchakam lyrics in Telugu

Home /

॥ జానకీపఞ్చకమ్ ॥ మాతృకే సర్వవిశ్వైకధాత్రీం క్షమాం త్వాం సుధాం శీతలాం పుత్రపుత్రీనుతామ్ । స్నేహవాత్సల్యధారాయుతాం జానకీం తాం నమామీశ్వరీం మాతరం ప్రేమదామ్ ॥ ౧॥ నూపురానన్దదాం కిఙ్కణీమేఖలాం శాతకుమ్భాఙ్గదాం హారరత్నాకరామ్ । కుణ్డలాభూషణాం మౌలిహీరోజ్జ్వలాం తాం…