Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Jina Suprabhat Ashtakam lyrics in English

Jina Suprabhatashtakam Lyrics in English

jinasuprabhātāṣṭakam Lyrics in English: pandita srihiralala jaina, siddhantasastri candrarkasakraharavisnucaturmukhadyam- stiksnaih svabananikarairvinihatya loke । vyajajṛmbhite’hamiti nasti paro’tra kasci- ttam manmatham jitavatastava suprabhatam ॥ 1॥ (isa samsara mem jisa kamadeva ne apane tiksna banom ke dvara candra surya, indra, mahesa, visnu, brahma adi ko ahata karake ghosana ki thi ki “maim hi sabase bada़a hum, mere se […]

Scroll to top