Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Jina Suprabhat Ashtakam lyrics in Oriya

Jina Suprabhatashtakam Lyrics in Oriya | ଜିନସୁପ୍ରଭାତାଷ୍ଟକମ୍

ଜିନସୁପ୍ରଭାତାଷ୍ଟକମ୍ Lyrics in Oriya: ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀହୀରାଲାଲ ଜୈନ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତଶାସ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରାର୍କଶକ୍ରହରଵିଷ୍ଣୁଚତୁର୍ମୁଖାଦ୍ୟାଂ- ସ୍ତୀକ୍ଷ୍ଣୈଃ ସ୍ଵବାଣନିକରୈର୍ଵିନିହତ୍ୟ ଲୋକେ । ଵ୍ୟଜାଜୃମ୍ଭିତେଽହମିତି ନାସ୍ତି ପରୋଽତ୍ର କଶ୍ଚି- ତ୍ତଂ ମନ୍ମଥଂ ଜିତଵତସ୍ତଵ ସୁପ୍ରଭାତମ୍ ॥ ୧॥ (ଇସ ସଂସାର ମେଂ ଜିସ କାମଦେଵ ନେ ଅପନେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବାଣୋଂ କେ ଦ୍ଵାରା ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ୟ, ଇନ୍ଦ୍ର, ମହେଶ, ଵିଷ୍ଣୁ, ବ୍ରହ୍ମା ଆଦି କୋ ଆହତ କରକେ ଘୋଷଣା କୀ ଥୀ କି “ମୈଂ ହୀ ସବସେ ବଡ़ା ହୂଂ, ମେରେ ସେ […]

Scroll to top