Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Jina Suprabhatashtakam Text in Punjabi

Jina Suprabhatashtakam Lyrics in Punjabi | ਜਿਨਸੁਪ੍ਰਭਾਤਾਸ਼੍ਟਕਮ੍

ਜਿਨਸੁਪ੍ਰਭਾਤਾਸ਼੍ਟਕਮ੍ Lyrics in Punjabi: ਪਣ੍ਡਿਤ ਸ਼੍ਰੀਹੀਰਾਲਾਲ ਜੈਨ, ਸਿਦ੍ਧਾਨ੍ਤਸ਼ਾਸ੍ਤ੍ਰੀ ਚਨ੍ਦ੍ਰਾਰ੍ਕਸ਼ਕ੍ਰਹਰਵਿਸ਼੍ਣੁਚਤੁਰ੍ਮੁਖਾਦ੍ਯਾਂ- ਸ੍ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣੈਃ ਸ੍ਵਬਾਣਨਿਕਰੈਰ੍ਵਿਨਿਹਤ੍ਯ ਲੋਕੇ । ਵ੍ਯਜਾਜਮ੍ਭਿਤੇऽਹਮਿਤਿ ਨਾਸ੍ਤਿ ਪਰੋऽਤ੍ਰ ਕਸ਼੍ਚਿ- ਤ੍ਤਂ ਮਨ੍ਮਥਂ ਜਿਤਵਤਸ੍ਤਵ ਸੁਪ੍ਰਭਾਤਮ੍ ॥ ੧॥ (ਇਸ ਸਂਸਾਰ ਮੇਂ ਜਿਸ ਕਾਮਦੇਵ ਨੇ ਅਪਨੇ ਤੀਕ੍ਸ਼੍ਣ ਬਾਣੋਂ ਕੇ ਦ੍ਵਾਰਾ ਚਨ੍ਦ੍ਰ ਸੂਰ੍ਯ, ਇਨ੍ਦ੍ਰ, ਮਹੇਸ਼, ਵਿਸ਼੍ਣੁ, ਬ੍ਰਹ੍ਮਾ ਆਦਿ ਕੋ ਆਹਤ ਕਰਕੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀ ਥੀ ਕਿ “ਮੈਂ ਹੀ ਸਬਸੇ ਬਡ़ਾ ਹੂਂ, ਮੇਰੇ ਸੇ […]

Scroll to top