Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Jo achyutananda Jo Jo mukunda song Lyrics Hindi

Annamayya Keerthana – Jo Achyutananda in Hindi

Jo Achyutananda Lyrics in Hindi: जो अच्युतानन्द जोजो मुकुन्दा रावे परमानन्द राम गोविन्दा ॥ अङ्गजुनि गन्न मा यन्न यिटु रारा बङ्गारु गिन्नेलो पालु पोसेरा । दोङ्ग नीवनि सतुलु गोङ्कुचुन्नारा मुङ्गिट नाडरा मोहनाकार ॥ गोवर्धनम्बेल्ल गोडुगुगा पट्टि कावरम्मुन नुन्न कंसुपडगोट्टि । नीवु मधुरापुरमु नेलचेपट्टि ठीवितो नेलिन देवकीपट्टि ॥ नन्दु निण्टनु जेरि नयमु मीऱङ्ग चन्द्रवदनलु नीकु सेव […]

Scroll to top