Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kalabhairava Ashtakam English

Kaala Bhairavaashtakam Lyrics in Hindi With Meaning

Kala Bhairava Ashtakam was written by Adi Shankaracharya. Kalabhairava Ashtakam in Hindi: देवराज सेव्यमान पावनाङ्घ्रि पङ्कजं व्यालयज्ञ सूत्रमिन्दु शेखरं कृपाकरम् । नारदादि योगिबृन्द वन्दितं दिगम्बरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे ॥ 1 ॥ भानुकोटि भास्वरं भवब्धितारकं परं नीलकण्ठ मीप्सितार्ध दायकं त्रिलोचनम् । कालकाल मम्बुजाक्ष मस्तशून्य मक्षरं काशिकापुराधिनाथ कालभैरवं भजे ॥ 2 ॥ शूलटङ्क पाशदण्ड पाणिमादि कारणं श्यामकाय […]

Scroll to top