Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kalidasa Ganga Ashtakam in English

Kalidasa Gangashtakam Lyrics in English

gaṅgāṣṭakaṃ kālidāsakṛtam Lyrics in English: śriganeśaya namah ॥ namaste’stu gange tvadangaprasangadbhujam gasturangah kurangah plavangah । anangarirangah sasangah śivanga bhujangadhipangikrtanga bhavanti ॥ 1॥ namo jahnukanye na manye tvadanyairnisargenducihnadibhirlokabhartuh । ato’ham nato’ham sato gauratoye vasisthadibhirgiyamanabhidheye ॥ 2॥ tvadamajjanatsajjano durjano va vimanaih samanah samanairhi manaih । samayati tasminpuraratiloke puradvarasamruddhadikpalaloke ॥ 3॥ svaravasadambholidambhopi rambhaparirambhasambhavanadhiracetah । samakanksate tvattate vrksavatikutire vasannetumayurdinani […]

Scroll to top