Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

kalkikritham shivastotram

Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja Lyrics in English

Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja in English: ॥ śrī śiva stavarājaḥ (bāṇēśvara kavaca sahita) ॥ (brahmavaivarta purāṇāntargatam) ōṁ namō mahādēvāya | [– kavacaṁ –] bāṇāsura uvāca | mahēśvara mahābhāga kavacaṁ yatprakāśitam | saṁsārapāvanaṁ nāma kr̥payā kathaya prabhō || 43 || mahēśvara uvāca | śr̥ṇu vakṣyāmi hē vatsa kavacaṁ paramādbhutam | ahaṁ tubhyaṁ pradāsyāmi gōpanīyaṁ sudurlabham […]

Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja Lyrics in Hindi

Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja in Hindi: ॥ श्री शिव स्तवराजः (बाणेश्वर कवच सहित) ॥ (ब्रह्मवैवर्त पुराणान्तर्गतम्) ओं नमो महादेवाय । [– कवचं –] बाणासुर उवाच । महेश्वर महाभाग कवचं यत्प्रकाशितम् । संसारपावनं नाम कृपया कथय प्रभो ॥ ४३ ॥ महेश्वर उवाच । शृणु वक्ष्यामि हे वत्स कवचं परमाद्भुतम् । अहं तुभ्यं प्रदास्यामि गोपनीयं सुदुर्लभम् […]

Parvathi Vallabha Ashtakam Lyrics in Hindi

Parvathi Vallabha Ashtakam in Hindi: ॥ श्री पार्वतीवल्लभाष्टकम् ॥ नमो भूतनाथं नमो देवदेवं नमः कालकालं नमो दिव्यतेजम् । नमः कामभस्मं नमश्शान्तशीलं भजे पार्वतीवल्लभं नीलकण्ठम् ॥ १ ॥ सदा तीर्थसिद्धं सदा भक्तरक्षं सदा शैवपूज्यं सदा शुभ्रभस्मम् । सदा ध्यानयुक्तं सदा ज्ञानतल्पं भजे पार्वतीवल्लभं नीलकण्ठम् ॥ २ ॥ श्मशानं शयानं महास्थानवासं शरीरं गजानां सदा चर्मवेष्टम् । पिशाचं […]

Scroll to top