Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kalkikrutam Shiva Stotram

Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja Lyrics in English

Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja in English: ॥ śrī śiva stavarājaḥ (bāṇēśvara kavaca sahita) ॥ (brahmavaivarta purāṇāntargatam) ōṁ namō mahādēvāya | [– kavacaṁ –] bāṇāsura uvāca | mahēśvara mahābhāga kavacaṁ yatprakāśitam | saṁsārapāvanaṁ nāma kr̥payā kathaya prabhō || 43 || mahēśvara uvāca | śr̥ṇu vakṣyāmi hē vatsa kavacaṁ paramādbhutam | ahaṁ tubhyaṁ pradāsyāmi gōpanīyaṁ sudurlabham […]

Kalkikrutam Shiva Stotram Lyrics in Bengali

Kalki Kritam Shiva Stotra in Bengali: ॥ কল্কিকৃতং শিৱস্তোত্রম ॥ গৌরীনাথং ৱিশ্ৱনাথং শরণ্যং ভূতাৱাসং ৱাসুকীকণ্ঠভূষম || ত্র্যক্ষং পঞ্চাস্যাদিদেৱং পুরাণং ৱন্দে সান্দ্রানন্দসন্দোহদক্ষম || ১ || যোগাধীশং কামনাশং করালং গঙ্গাসঙ্গক্লিন্নমূর্ধানমীশম || জটাজূটাটোপরিক্ষিপ্তভাৱং মহাকালং চন্দ্রভালং নমামি || ২ || শ্মশানস্থং ভূতৱেতালসঙ্গং নানাশস্ত্রৈঃ খড্গশূলাদিভিশ্চ || ৱ্যগ্রাত্যুগ্রা বাহৱো লোকনাশে যস্য ক্রোধোদ্ভূতলোকোঽস্তমেতি || ৩ || যো ভূতাদিঃ পঞ্চ ভূতৈঃ সিসৃক্ষুস্তন্মাত্রাত্মা কালকর্মস্ৱভাৱৈঃ […]

Kalkikrutam Shiva Stotram Lyrics in English

Kalki Kritam Shiva Stotra Lyrics in English: ॥ kalkikritaṁ śivastotram ॥ gaurīnāthaṁ viśvanāthaṁ śaraṇyaṁ bhūtāvāsaṁ vāsukīkaṇṭhabhūṣam | tryakṣaṁ pañchāsyādidevaṁ purāṇaṁ vande sāndrānandasandohadakṣam || 1 || yogādhīśaṁ kāmanāśaṁ karālaṁ gaṅgāsaṅgaklinnamūrdhānamīśam | jaṭājūṭāṭoparikṣiptabhāvaṁ mahākālaṁ chandrabhālaṁ namāmi || 2 || śmaśānasthaṁ bhūtavetālasaṅgaṁ nānāśastraiḥ saṅgaśūlādibhiścha | vyagrātyugrā bāhavo lokanāśe yasya krodhodbhūtaloko’stameti || 3 || yo bhūtādiḥ pañchabhūtaiḥ sisrikṣustanmātrātmā kālakarmasvabhāvaiḥ […]

Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja Lyrics in Hindi

Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja in Hindi: ॥ श्री शिव स्तवराजः (बाणेश्वर कवच सहित) ॥ (ब्रह्मवैवर्त पुराणान्तर्गतम्) ओं नमो महादेवाय । [– कवचं –] बाणासुर उवाच । महेश्वर महाभाग कवचं यत्प्रकाशितम् । संसारपावनं नाम कृपया कथय प्रभो ॥ ४३ ॥ महेश्वर उवाच । शृणु वक्ष्यामि हे वत्स कवचं परमाद्भुतम् । अहं तुभ्यं प्रदास्यामि गोपनीयं सुदुर्लभम् […]

Parvathi Vallabha Ashtakam Lyrics in Hindi

Parvathi Vallabha Ashtakam in Hindi: ॥ श्री पार्वतीवल्लभाष्टकम् ॥ नमो भूतनाथं नमो देवदेवं नमः कालकालं नमो दिव्यतेजम् । नमः कामभस्मं नमश्शान्तशीलं भजे पार्वतीवल्लभं नीलकण्ठम् ॥ १ ॥ सदा तीर्थसिद्धं सदा भक्तरक्षं सदा शैवपूज्यं सदा शुभ्रभस्मम् । सदा ध्यानयुक्तं सदा ज्ञानतल्पं भजे पार्वतीवल्लभं नीलकण्ठम् ॥ २ ॥ श्मशानं शयानं महास्थानवासं शरीरं गजानां सदा चर्मवेष्टम् । पिशाचं […]

Scroll to top