Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

kalkikrutam shivastotram bengali lyrics

Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja Lyrics in Hindi

Baneshwara Kavacha Sahita Shiva Stavaraja in Hindi: ॥ श्री शिव स्तवराजः (बाणेश्वर कवच सहित) ॥ (ब्रह्मवैवर्त पुराणान्तर्गतम्) ओं नमो महादेवाय । [– कवचं –] बाणासुर उवाच । महेश्वर महाभाग कवचं यत्प्रकाशितम् । संसारपावनं नाम कृपया कथय प्रभो ॥ ४३ ॥ महेश्वर उवाच । शृणु वक्ष्यामि हे वत्स कवचं परमाद्भुतम् । अहं तुभ्यं प्रदास्यामि गोपनीयं सुदुर्लभम् […]

Scroll to top