Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kamasikashtakam Text in Bengali

Kamasikashtakam Lyrics in Bengali | কামাসিকাষ্টকম্

কামাসিকাষ্টকম্ Lyrics in Bengali: শ্রীবেদান্তদেশিকৃতম্ । (কাঞ্চ্যাং) শ্রুতীনামুত্তরং ভাগং বেগবত্যাশ্চ দক্ষিণম্ । কামাদধিবসন্ জীয়াত্কশ্চিদদ্ভুতকেসরী ॥ ১॥ তপনেন্দ্বগ্নিনয়নঃ তাপানপচিনোতু নঃ । তাপনীয়রহস্যানাং সারঃ কামাসিকাহরিঃ ॥ ২॥ আকণ্ঠমাদিপুরুষং কণ্ঠীরবমুপরি কুণ্ঠিতারাতিম্ । বেগোপকণ্ঠসঙ্গাদ্বিমুক্তবৈকুণ্ঠবহুমতিমুপাসে ॥ ৩॥ বন্ধুমখিলস্য জন্তোর্বন্ধুরপর্যঙ্কবন্ধরমণীয়ম্ । বিষমবিলোচনমীডে বেগবতীপুলিনকেলিনরসিংহম্ ॥ ৪॥ স্বস্থানেষু মরুদ্গণান্ নিয়ময়ন্ স্বাধীনসর্বেন্দ্রিয়ঃ পর্যঙ্কস্থিরধারণাপ্রকটিতপ্রত্যঙ্মুখাবস্থিতিঃ । প্রায়েণ প্রণিপেদুষঃ প্রভুরসৌ য়োগং নিজং শিক্ষয়ন্ কামানাতনুতাদশেষ জগতাং কামাসিকা কেসরী […]

Scroll to top