Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Kannada lyrics Vinayaka Panchakam

Shri GaNeshapanchakam Kannada Lyrics | ಶ್ರೀಗಣೇಶಪಂಚಕಮ್

Sri Ganesha Panchakam Lyrics in Kannada:  ॥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಪಂಚಕಮ್ ॥  ಓಂ ಶ್ರೀರಾಮಜಯಮ್ । ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜಸ್ವಾಮಿನೇ ನಮೋ ನಮಃ । ಓಂ ವಿನಾಯಕಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ । ವಿಘ್ನಘ್ನಾಯ ಚ ಧೀಮಹಿ । ತನ್ನೋ ದನ್ತಿಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್ ॥ ಅಥ ಶ್ರೀಗಣೇಶಪಂಚಕಮ್ । ವಿನಾಯಕೈಕದನ್ತಾಯ ವ್ಯಾಸಭಾರತಲೇಖಿನೇ । ವಿದ್ಯಾರಮ್ಭವಿನೂತಾಯ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 1 ॥ ಗಣೇಶ್ವರಾಯ ಗಮ್ಯಾಯ ಗಾನಾರಮ್ಭನುತಾಯ ಚ । ಗಂರೂಪಾಯ ಗರಿಷ್ಠಾಯ ಗೌರೀಸುತಾಯ ತೇ ನಮಃ ॥ 2 ॥ […]

Scroll to top